A Gallery of Contented Ikati Somalis at Home

Somalis are fascinated by water

Asha and Family

Ikati Savuti

Ikati Katara


Adelaide

Darwin (front) & Hawking

Darwin (left) & Hawking

Darwin (left) & Hawking

Darwin


Aziza

Aziza

Aziza

Khari

Khari

Khari

Khari & Friend

Khari

Khari


Brisbane

George

George

George & Lola

George and Lola go for a walk

George & Lola

George & Lola

Lola

George

George

Lola

Lola

George


Melbourne

Jaffa

Jaffa

Jaffa

Jaffa

Jaffa

Ikati Farli

Ikati Griffin

Mozi

Ikati Farli and Griffin


Sydney

Manok

Manok

Manok

Manok

Manok & Friend

Contact: Janet 0422687653
Email : janet@ikatisomalis.com